top of page
PACT groot.jpg

Werkingsmechanisme

De kleurstof toluidine blauw werdt gedurende lange tijd alleen toegepast bij de behandeling van cyanide intoxicaties. De PACT® gel bevat een lage maar e ectieve concentratie toluidine blauw dat zal hechten aan

specifieke eiwitten op de celwanden van bacteriën en schimmels.
Door belichting met de PACT®-laser zal de PACT® vloeistof worden geactiveerd. Door de geactiveerde vloeistof worden er onherstelbare beschadigingen aan de celwanden van bacteriën en schimmels aangebracht wat zal leiden tot celdood. Omdat PACT® een bactericide werking heeft kan het als alternatief voor antibiotica therapie worden ingezet, ook bij antibiotica resistente stammen. Hiermee draagt PACT® bij aan het verminderen van antibiotica gebruik en de daarbij behorende resistentie ontwikkeling.
Na a oop van de behandeling wordt de PACT® gel eenvouding verwijderd door het restant weg te spoelen. Het behandelde weefsel kan rustig genezen zonder blijvende verkleuringen

schematische weergave werkingsmechanisme

Indicaties

Screen Shot 2018-03-04 at 20.27.25.png
Screen Shot 2018-03-04 at 20.24.13.png

PACT® perio therapie

Alternatief voor systemische en locale antibiotica therapie. Ook bij aggressieve en chronische parodontitis. Bespoedigd de genezing.

Uw voordeel: niet invasieve therapie die ook waarmee ook diepe (>5mm), bloedende en re- fractaire pockets kunnen worden behandeld. Controle frequentie kan worden verlaagd. 

Screen Shot 2018-03-04 at 20.20.42.png

PACT® peri-implantitis therapie

Toe te passen bij beginnende tot gevorderde peri-implantitis.
Beschermt het kwetsbare implantaat oppervlak

Uw voordeel: snelle onstekingsreductie. 

Screen Shot 2018-03-04 at 20.20.49.png

PACT® cariës & caviteiten therapie


Elimineert bacterien tot diep in het dentine (tubuli) en reduceerd ontstekingen en reinigd de pulpa.

Uw voordeel: verminderd het risico op pulpa- necrose. 

Screen Shot 2018-03-04 at 20.21.03.png

PACT® endotherpaie


Verwijderd bacteriën inclusief probleem kiemen van het wortelkanaal tot diep in het dentine.

Uw voordeel: reductie van het kiemgetal tot in het dentine. 

Screen Shot 2018-03-04 at 20.20.36.png

PACT®-therapie bij soft-tissue infecties

o.a. bij geinfecteerde alveoli, Herpes Simplex en slijmvlies ontstekingen.

Uw voordeel: snelle wondgenezing volledig pijnvrij!

bottom of page