top of page

Vragen

Hoe kunnen we u helpen?

Waarom P-Dental als lokale partner?

Om een behandelingsmethode vanuit het buitenland te introduceren binnen de Nederlandse mondzorg is het van essentieel belang om een lokale partner te hebben.


Binnen het team van P-Dental hebben wij een ideale mix van wetenschappelijke, klinische en commerciële ervaring. Gezamenlijk wordt er gekeken naar innovatie en methodes die mogelijk een meerwaarde kunnen hebben binnen de Nederlandse mondzorg. Nieuwe methodes worden door ons grondig onderzocht, getest en geëvalueerd binnen Nederland waardoor wij 100 % achter onze producten kunnen staan.  

Is de PACT® Laser schadelijk voor het oog?

De PACT® Laser valt binnen laser klasse 2M . Onderstaande informatie geeft een overzicht van de diverse laserklassen zoals deze binnen Europa worden gehanteerd.

Overzicht van LED/ Laser Classificaties volgens EN 60825-1 en IEC 60825-1

Klasse 1

Deze klasse is veilig bij directe instraling in het oog, maar zou gevaarlijk kunnen worden bij gebruik van een optisch instrument in het algemeen. Het gebruik van een vergrootglas verhoogt het gevaar bij gebruik van een divergerende (het vanuit één punt uiteenlopen) bundel (b.v. LED of halfgeleider laserdiode). Een verrekijker of telescoop verhoogt het gevaar op oogschade bij een brede gecollimeerde bundel (zoals in open bundel telecommunicatie systemen).

Lichtstaling onder Klasse 1 en 1M mag zichtbaar, onzichtbaar of beide zijn.

 

Klasse 2

Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht. Deze klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog onder alle omstandigheden. Bij het bewust staren in de bundel langer dan 0.25 s (natuurlijke oogreflex tijd tegen bescherming van fel licht) kan dit gevaarlijk zijn.

 

Klasse 2M

Deze klasse geldt alleen voor zichtbaar licht. Deze klasse is veilig bij incidentele instraling in het oog, zolang de oogreflex responstijd niet overschreden wordt zoals onder klasse 2. Maar kan onder alle omstandigheden (ook incidentele instraling) gevaarlijk zijn bij gebruik van optische systemen zoals beschreven onder klasse 1.

Lichtstraling onder klasse 2 en 2M is zichtbaar, maar kan ook een onzichtbare component bevatten onder bepaalde omstandigheden.

Klasse 1M en 2M vervangen grotendeels de oude klasse 3A in het IEC en EN classificatiesysteem. Voor de in 2001 ingevoerde wijziging (amendement) bestond er ook een klasse 3B voor lasers die oogveilig waren zonder gebruik van optische instrumenten. Deze lasers vallen in het huidige systeem onder klasse 1M of 2M.

Is het dragen van een veiligheidsbril noodzakelijk?

Het dragen van een veiligheidsbril is niet noodzakelijk voor de Laserklasse 2M. Deze klasse is  oogveilig bij incidentele instraling in het oog, zolang de oogreflex responstijd niet overschreden wordt. Bij het bewust staren in de bundel langer dan 0.25 s (natuurlijke oogreflex tijd tegen bescherming van fel licht) kan dit gevaarlijk zijn. Wij adviseren wel altijd een veiligheidsbril te dragen en uw patiënt ook met een veiligheidsbril te voorzien.

Hoe is  photo-activated therapy veranderd in de afgelopen jaren?

Sinds begin jaren 90 is photo-activated therapy (PACT) niet meer uit de moderne geneeskunde weg te denken. Deze therapie wordt toegepast bij de behandeling van tumoren, huidziekten en wondinfecties. In andere landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heeft deze therapie reeds een vaste plaats verworven binnen de tandheelkundige zorg. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de Photo-activated therapy een zeer effectieve methode is om orale infecties te verhelpen. PACT® heeft zijn apparatuur en materialen geperfectioneerd waardoor het nu snel en efficiënt kan worden gebruik. Photo-activated therapy (PACT®) is een bekende methode in combinatie met de nieuwste innovatieve apparatuur die zorgen voor een snel en goed resultaat.

Hoezo hecht de PACT® gel niet aan lichaamseigen cellen?

De kleurstof toluidine blauw werd gedurende lange tijd alleen toegepast bij de behandeling van cyanide intoxicaties. De PACT® gel bevat een lage maar effectieve concentratie toluidine blauw dat zal hechten aan specifieke eiwitten op de celwanden van bacteriën en schimmels. De celwanden van bacteriën en schimmels bevatten lipopolysacchariden waaraan de kleurstof hecht. Menselijk cellen hebben alleen een celmembraan en geen celwand, hierdoor bevatten deze cellen niet de componenten waarop de toluidine kleurstof aangrijpt.

Wat is het verschil tussen antibiotica en PACT® en waarom ontstaat bij het gebruik van PACT® geen resistentie?

PACT® is gebaseerd op een kleurstof die wordt gebruikt binnen de histochemie. Van nature heeft de kleurstof geen effect op de groei van bacteriën en schimmels. Op het moment dat de PACT® gel of vloeistof wordt geactiveerd door de laser zal er een verandering optreden die zorgt voor irreversibele schade aan de celwand van een bacterie. Hierdoor zal de bacterie doodgaan. De PACT® gel/vloeistof zal gedurende een heel korte tijd op de plaats van werking aanwezig zijn. Antibiotica moeten gedurende een bepaalde tijd of boven een bepaalde concentratie in het geïnfecteerd gebied aanwezig zijn om hun werking te kunnen uitoefenen. Op het moment dat de antibiotica te kort of in een te geringe concentratie in het gebied aanwezig zijn kunnen de groeiende bacteriën en schimmels zich zo aanpassen dat de antibiotica niet meer hun werking kunnen uitoefenen.

Is de PACT® photo-activated therapy te declareren en word het vergoed door de zorgverzekeraar?

PACT® photo-activated therapy kan (mits goed geprotocolleerd) eenvoudig gedelegeerd en gedeclareerd worden. Als praktijk bent u zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van de declaraties en bijbehorende codes. PACT® behandeling kan op verschillende manieren worden gedeclareerd en wij geven graag advies welke mogelijkheden daarvoor zijn.

bottom of page